Hebron
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

Christengemeente Hebron een regionale evangelische gemeente

 

De naam Hebron betekent: gemeenschap, plaats waar eenheid is.

 

We hopen dat Hebron een plaats is waar we als Gods gezin worden aangemoedigd te groeien, te leren, te oefenen, te rusten, verfrist te worden en waar men evenwicht kan vinden. Een plek waar men naast elkaar staat en waar bewogenheid, vergeving, openheid en vrijheid even royaal wordt uitgedeeld als kennis. Waar men zich thuis mag voelen, ongeacht wie je bent en in welke fase van je leven je zit.

 

Het Hebron logo:

In ons logo zie je de cellen van een honingraat. Dat staat voor Gods veelkleurigheid . We zijn allemaal heel verschillend, ieder heeft unieke eigenschappen, gaven, talenten en interesses. Soms met veel raakvlakken, terwijl andere nog wat aan de zijlijn staan. De grote cel geeft het dak als bescherming van de gemeente aan, gefundeerd op het woord van God. Het kruis, Jezus, staat centraal in deze cel.

 


De zondagse dienst 

 

Samenkomst op zondagTijdens de dienst willen we samen God aanbidden door gebed en liederen heen.

Aanbidding maakt de weg vrij om God te ontmoeten. We vinden het belangrijk dat de Heilige Geest de ruimte krijgt. Het kan gebeuren dat iemand het idee krijgt dat hij/zij iets door moet geven wat God op zijn/haar hart legt.

Aanbidding kan door tijdens de zang je handen op te heffen, te gaan staan, te vlaggen, te knielen of stil te zijn voor God. We vinden het belangrijk dat iedereen daarbij zichzelf kan zijn.

Een ander belangrijk onderdeel van de dienst is de preek of toespraak. We hebben sprekers uit eigen gemeente en ook gastsprekers. Na iedere dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek of gebed. Hiervoor mag je een beroep doen op het gebedsteam.

Na de dienst is er koffie of thee en tijd voor onderling contact, hiervoor ben je van harte uitgenodigd.

 

"Ieder heeft iets"

Eenmaal in de zes weken is er een “ieder heeft iets dienst”, waarbij er ruimte is voor een persoonlijk getuigenis. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal. Iedereen die van harte Jezus liefheeft mag daaraan deelnemen.

 

Plaatst van samenkomst

De zondagse dienst is in Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8, 8181VZ ,Heerde.

Aanvang 10.00 uur.

Ik zoek God

Stel dat Jezus echt de Zoon van God is. Naar deze wereld gekomen om ons te redden van onze zonden. Wat als zijn dood niet gewoon een tragisch ongeval was, maar deel van Gods plan om onze redding mogelijk te maken?