Hebron
onzichtbaar.jpg
onzichtbaar.jpg

 De zondagse dienst

 

LofprijzingTijdens de dienst willen we samen God aanbidden door gebed en liederen heen.

Aanbidding maakt de weg vrij om God te ontmoeten. We vinden het belangrijk dat de Heilige Geest de ruimte krijgt. Het kan gebeuren dat iemand het idee krijgt dat hij/zij iets door moet geven wat God op zijn/haar hart legt.

Aanbidding kan door tijdens de zang je handen op te heffen, te gaan staan, te vlaggen, te knielen of stil te zijn voor God. We vinden het belangrijk dat iedereen daarbij zichzelf kan zijn.

Een ander belangrijk onderdeel van de dienst is de preek of toespraak. We hebben sprekers uit eigen gemeente en ook gastsprekers. Na iedere dienst is er gelegenheid voor persoonlijk gesprek of gebed. Hiervoor mag je een beroep doen op het gebedsteam.

Na de dienst is er koffie of thee en tijd voor onderling contact, hiervoor ben je van harte uitgenodigd.

"Ieder heeft iets"

Eenmaal in de zes weken is er een “ieder heeft iets dienst”, waarbij er ruimte is voor een persoonlijk getuigenis. In deze dienst vieren we ook het Avondmaal. Iedereen die van harte Jezus liefheeft mag daaraan deelnemen.

 

Plaats van samenkomst

De zondagse dienst is in Dorpshuis De Heerd, Griftstraat 8, 8181VZ ,Heerde.

Aanvang 10.00 uur.

Ik zoek God

Stel dat Jezus echt de Zoon van God is. Naar deze wereld gekomen om ons te redden van onze zonden. Wat als zijn dood niet gewoon een tragisch ongeval was, maar deel van Gods plan om onze redding mogelijk te maken?